Tổng quan về đề xuất và phê duyệt nội bộ trên phần mềm Fastwork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Module Đề xuất và phê duyệt nội bộ là một module mới được cho ra mắt của Fastwork

Với tính năng này các yêu cầu, đề xuất, xin ý kiến với cấp trên chưa bao giờ dễ dàng như thế.

– Có thể gửi và duyệt đề xuất ở bất kỳ nơi đâu.

– Cấu hình được từng trường phải cung cấp và người duyệt cho từng loại đề xuất.

– Có nhiều hình thức duyệt đáp ứng được các quy trình duyệt phức tạp của Doanh nghiệp

– Trao đổi, đính kèm thông tin trực tiếp trong đề xuất. Dễ dàng tìm kiếm

– Cung cấp các bộ lọc hỗ trợ trong việc tìm kiếm

– Với các đề xuất cần sự riêng tư như: Ứng lương, Ứng chi phí…. Thì hoàn toàn đảm bảo được vấn đề bảo mật nội bộ.

Giao diện Tổng quát của Module đề xuất

Bước 1: Từ menu WORK chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2 : Từ giao diện chọn DASHBOARD

 Hiển thị chi tiết các mẫu đề xuất 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 249

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa đề xuất
Bài tiếp: Cách trao đổi nhanh trên đề xuất