Hướng dẫn cấu hình yêu cầu nhập mã xác thực khi xem bảng lương cá nhân trên phần mềm FastWork

  • Để tăng tính bảo mật khi vào xem bảng lương cá nhân, anh/ chị có thể thực hiện cấu hình yêu cầu nhập mã xác thực khi truy cập bảng lương cá nhân.

  • Khi kích hoạt cấu hình này, các tài khoản FastWork cần được tích hợp và kích hoạt email trên mỗi tài khoản. Mỗi lần vào xem bảng lương cá nhân sẽ có một mã xác thực gửi về email. Nhập mã xác thực nhận được này bạn mới có thể truy cập vào bảng lương cá nhân của mình.

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

hoặc:

Bước 2: Tại giao diện Cấu hình -> Thực hiện kéo xuống bên dưới đến phần thông tin cấu hình dành cho bảng lương.

  • Ở mục Yêu cầu xác thực khi xem bảng lương cá nhân -> chọn

    • Có: yêu cầu nhân viên nhập mã xác thực mỗi khi xem bảng lương cá nhân

    • Không: không yêu cầu nhân viên nhập mã xác thực mỗi khi xem bảng lương cá nhân

Last updated