Cách nhân viên đăng ký ca làm việc theo tuần trong Quản lý chuỗi

Để nhân viên đăng ký ca làm việc theo tuần thực hiện như sau:

  • Cách 1: Đăng ký ca làm việc trên máy tính

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Quản lý chuỗi

Bước 2: Chọn cơ sở nhân viên làm việc

Bước 3: Chọn QUẢN LÝ CHẤM CÔNG → chọn Quản lý phân ca → chọn chọn Đăng ký ngày hoặc Đăng ký tuần để thực hiện đăng ký ca làm việc

* Lưu ý: Đăng ký ca theo tuần, thời gian đăng ký sẽ là tuần tiếp theo trở đi. Nếu đăng ký ca cho tuần hiện tại cần lựa chọn cách đăng ký ngày và lựa chọn nhiều ngày để đăng ký

Bước 4: Nhập thông tin

  • Chọn tuần đăng ký: chọn tuần đăng ký ca cho tháng hiện tại

  • Chọn nhanh ca đăng ký: Nếu cả tuần đăng ký chung 1 ca → có thể thao tác chọn ca nhanh để áp dụng cho cả tuần

  • Tiện ích: Có thể lấy nhanh ca đăng ký từ tuần trước đó hoặc nếu đăng ký giống 1 nhân viên nào sẽ chọn Lấy ca của nhân viên khác

  • Chọn ca đăng ký: Lựa chọn ca đăng ký với ngày làm việc tương ứng

  • Bận: Ngày nào bận không đi làm tích chọn ô này. (Khi nhân viên tích bận quản lý sẽ không thể giao việc hoặc điều động nhân viên)

  • Ghi chú: Nhập thông tin ghi chú (nếu có)

* Lưu ý: – Nhập đủ thông tin thực hiện ấn nút Lưu và gửi để gửi đăng ký ca cho quản lý phê duyệt – Nếu người đăng ký có quyền phê duyệt đăng ký ca sẽ thêm nút Đăng ký và duyệt để thực hiện duyệt đăng ký ca luôn

  • Cách 2: Đăng ký ca trên điện thoại di động

Bước 1: Từ giao diện chính chọn 3 gạch ngang

Bước 2: Chọn Đăng ký ca

Bước 3: Chọn dấu (+) ở góc trên bên phải để đăng ký ca cho 1 tuần

Bước 4: Nhập thông tin ca làm việc tương ứng với từng ngày

Bước 5: Để thực hiện lựa chọn ca nhanh hoặc lấy ca từ tuần trước chọn 3 gạch ngang ở góc trên bên phải màn hình

Bước 6: Sau khi lựa chọn xong thông tin ca làm việc chọn Đăng ký hoặc Đăng ký và Duyệt nếu bạn được quyền duyệt đăng ký ca

Last updated