Hướng dẫn thêm công việc trên lịch chăm sóc khách hàng

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Tại mục CRM + -> chọn Chăm sóc khách hàng

Bước 3: Chọn icon dấu 3 chấm

Bước 4: Chọn Thêm công việc

Bước 5: Nhập các thông tin cần thiết rồi nhấn Lưu

Last updated