Hướng dẫn thêm mới đơn đặt hàng

Giao diện Web

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Bán hàng

Bước 2: Chọn Đơn đặt hàng ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và Tạo đơn bán

  • Lưu và Tạo đơn bán: Lưu lại đơn đặt đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện đơn bán hàng để tạo đơn bán dựa theo đơn đặt

Giao diện mobile

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Trong mục Sale+ ⇒ chọn Bán hàng

Bước 3: Chọn Đơn đặt hàng để thêm mới

Bước 4: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô Khách cần trả

Bước 5: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

Last updated