Cách xem Nhật ký điều động và kết thúc điều động nhân sự giữa các cơ sở trong Quản lý chuỗi

Để xem lại nhật ký điều động nhân sự giữa các cửa hàng hoặc thực hiện kết thúc điều động cho một nhân viên thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản lý chuỗi

Bước 2: Chọn Quản lý chấm công ⇒ chọn Nhật ký điều động

Tại đây sẽ có thông tin các nhân viên được điều động

– Tất cả hoạt động điều động

– Danh sách nhân viên đang điều động

– Danh sách nhân viên đã kết thúc điều động

Bước 3: Với các nhân viên đang điều động hoặc đã điều động xong nếu muốn kết thúc điều động từ giao diện nhật ký điều động chọn nút Kết thúc điều động chọn Đồng ý để xác nhận kết thúc điều động

Last updated