Cách tạo mã token trên FastWork

  • Token là thông tin xác thực tài khoản và là mã bảo mật giúp thực hiện các thao tác gọi API.

  • Để tích hợp được Lead từ các nguồn bắt buộc phải có mã token được tạo trên FastWork.

  • Một mã Token có thể sử dụng để kết nối tích hợp từ nhiều nguồn

Để tạo mã Token trên FastWork ta thực hiện như sau: Bước 1: Từ giao diện FastWork, chọn Admin, chọn Thiết lập hệ thống

Bước 2: Tại giao diện Thiết lập hệ thống, chọn Quản lý Token kết nối

Bước 3: Chọn Thêm Token

Bước 4: Nhập tên tokenLưu để hoàn tất

Như vậy bạn đã tạo xong 1 token, trong phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng mã key của token bạn vừa tạo để tích hợp

Last updated