Phân quyền cho một nhóm người

Bước 1 : Từ menu OFFICE ⟶ “Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Tại giao diện phân quyền chọn Nhóm quyền sau đó ấn Thêm nhập các trường thông tin và nhấn Lưu để thêm mới một nhóm nhóm quyền

Bước 3: Sau khi thêm mới click chọn nhóm quyền mình vừa tạo, tích chọn chức năng của nhóm quyền (cột bên phải) và ấn lưu để hoàn tất

Bước 4 : Chọn tab người dùng, bấm Thêmchọn những tài khoản được phép sử dụng tính năng giám sát vị trí => Lưu

Last updated