Hướng dẫn tính toán lại dữ liệu trên bảng lương tháng

Để đảm bảo dữ liệu trên bảng lương tháng được chính xác nhất, trước khi thực hiện đối chiếu giá trị hoặc gửi báo cáo bảng lương anh/ chị nên thực hiện tính toán lại dữ liệu để dữ liệu được cập nhật mới nhất.

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Bảng lương tháng

Hoặc:

Bước 2: Chọn bảng lương tháng cần tính toán lại dữ liệu

Bước 3: Chọn Tiện ích -> chọn Tính lại bảng lương

Đợi phần mềm tính toán lại dữ liệu xong anh/ chị có thể xem được dữ liệu bảng lương tháng theo số liệu mới nhất

Trong trường hợp tính toán lại bảng lương thấy số liệu vẫn chưa chính xác, anh/ chị thực hiện truy cập Bảng chấm công, kiểm tra lại dữ liệu. Sau đó quay lại Bảng lương tháng và thực hiện Tính toán lại bảng lương thêm 1 lần nữa. Lúc này dữ liệu sẽ được tính toán lại theo bảng công vừa truy cập

Last updated