Hướng dẫn xóa thông báo nội bộ

Anh/ chị chỉ có thể xóa những thông báo chưa được Ban Hành Chỉ người có quyền xóa thông báo mới xóa được những thông báo chưa ban hành.

1. Hướng dẫn xóa thông báo nội bộ

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Chọn Biên tập ở thanh menu bên trái màn hình

Bước 3: Kích chọn thông báo muốn xóa:

Bước 4: Kích chọn Xóa thông báo để xóa thông báo

Bước 5: Chọn Đồng ý để xóa thông báo

2. Hướng dẫn xóa nhanh thông báo nội bộ

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Từ danh sách thông báo được hiển thị trong Biên tập tích chọn các checkbox tương ứng với thông báo cần xóa -> chọn Xóa

Last updated