Cấu hình cảnh báo ngày hết hiệu lực cho văn bản Đi – Đến

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ Chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Tại tab Văn bản ⇒ chọn Văn bản đi ⇒ tick vào ô Cảnh báo ngày hết hiệu lực

– Cảnh báo trước (Số ngày)

– Cảnh báo tới ai (Người tạo/người kí/người xử lý/Người theo dõi): Những người này sẽ lấy theo từng văn bản phát sinh

Tương tự cho văn bản đến:

Last updated