Cách cấu hình tự động cảnh báo, cập nhật thông tin, thông báo theo dõi hợp đồng

Để cấu hình tự động cảnh báo, cập nhật thông tin, thông báo trong hợp đồng bạn thao tác như sau: Bước 1: Từ menu CRM-> chọn Quản trị phân hệ CRM

Bước 2: Chọn hợp đồng ở mục cấu hình bên trái màn hình

Bước 3: Thực hiện thiết lập cấu hình tự động cảnh báo, cập nhật thông tin bằng cách tích chọn vào check box ứng với nội dung

– Trong thông báo theo dõi hợp đồng để nhận được thông báo bạn thực hiện:

  • Tích chọn các thông báo bạn muốn nhận

    • Tích chọn vai trò nhận thông báo trong hợp đồng

Bước 4″ Bấm lưu để thiết lập cấu hình thành công

Last updated