Hướng dẫn thêm file đính kèm vào trong công việc

Để thêm file đính kèm vào trong công việc FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần thêm file đính kèm

Bước 3: Chọn vào đính kèm để đính kèm file

Bước 4: Chọn thêm file trên máy tính hoặc đính kèm liên kết -> bấm Lưu đính kèm để hoàn tất.

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần thêm file đính kèm

Bước 3: Nhấp vào dấu (+) dưới góc phải màn hình -> chọn đính kèm tệp để thêm file đính kèm

Bước 4: Chọn file cần gán: Chụp ảnh trực tiếp, Chọn ảnh từ bộ sưu tập, Chọn tệp từ thiết bị hoặc Đường dẫn

Last updated