Cách thêm mới hồ sơ nhân sự lên hệ thống bằng file excel

Nếu bạn đang quản lý hồ sơ nhân bằng file excel, bạn có thể thực hiện nhập dữ liệu hồ sơ nhân sự bằng file excel

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Nhân sự

Bước 2: Từ giao diện nhân sự chọn Quản lý

Bước 3: Từ giao diện Quản lý chọn Tiện ích -> chọn Nhập dữ liệu

Bước 4: Để nhập được dữ liệu cần đảm bảo nhập theo đúng quy định của phần mềm. Chọn File mẫu… để lấy tệp mẫu của hệ thống. Sau đó sao chép dữ liệu trên tệp có sẵn vào tệp mẫu để tải dữ liệu lên

Bước 5: Ấn “Chọn File…” & chọn đúng file hồ sơ nhân sự cần đẩy lên phần mềm sau đó chọn “Bắt đầu tải File” Khi file đã được tải lên 100% thì ấn chọn “Nhập dữ liệu” để hoàn tất việc nhập hồ sơ nhân sự lên hệ thống

Last updated