Hướng dẫn khởi tạo dữ liệu tồn kho ban đầu

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Kho hàng

Bước 2: Chọn kho cần khởi tạo tồn kho

Bước 3: Chọn Tồn kho ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Khởi tạo dữ liệu

Bước 4: Chọn Tải File mẫu

Bước 5: Nhập thông tin vào file sau đó lưu file vừa nhập

Bước 6: Chọn ngày khởi tạo dữ liệu tồn kho ⇒ Chọn File mới điền chọn Bắt đầu tải file ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Last updated