Cách cấu hình mẫu hợp đồng nhân sự

Hướng dẫn cách cấu hình mẫu in hợp đồng nhân sự trên phần mềm Fastwork

1. Hướng dẫn cách cấu hình mẫu in Hợp đồng lao động trên phần mềm Fastwork

Phần mềm Fastwork hỗ trợ người dùng thiết lập mẫu in hợp đồng lao động. Khi cần in Hợp đồng lao động của nhân sự nào, anh/chị có thể thực hiện xuất thông tin trực tiếp từ phần mềm.

Để thiết lập mẫu in cho Hợp đồng lao động, anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Ở phần Cài đặt -> chọn Mẫu hợp đồng nhân sự

Bước 3: Tại giao diện Mẫu hợp đồng nhân sự, anh/chị tham khảo file mẫu phần mềm đã có và cấu trúc sử dụng một số trường thông tin

Bước 4: Trên file mẫu Hợp đồng lao động đã có của công ty, những trường thông tin cần lấy dữ liệu từ phần mềm anh/chị nhập theo cấu trúc phần mềm đã gợi ý

Bước 5: Sau khi chỉnh sửa xong mẫu hợp đồng lao động theo mẫu, anh/chị thực hiện tải file mẫu lên phần mềm -> chọn nút Thêm mới

Bước 6: Thực hiện nhập tên mẫu Hợp đồng lao động và chọn file mẫu đã cấu hình -> sau đó chọn Lưu để lưu lại mẫu in

Anh/chị có thể xem lại mẫu đã cấu hình ở giao diện Mẫu hợp đồng nhân sự

2. Hướng dẫn cách in một hợp đồng lao động trực tiếp trên phần mềm Fastwork

Sau khi đã cấu hình mẫu in với các loại Hợp đồng lao động trên phần mềm, anh/chị có thể thực hiện in một hợp đồng lao động trực tiếp từ hệ thống.

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Nhân sự

Bước 2: Thực hiện chọn mục QUẢN LÝ

Bước 3: Thực hiện click vào biểu tượng trang giấy ở phía trước thông tin 1 nhân sự để thực hiện Lập hợp đồng cho nhân viên đó

Bước 4: Anh/chị lựa chọn mẫu Hợp đồng lao động cần in và chọn nút Tải về

Anh/chị sẽ chỉ nhìn thấy biểu tượng Lập hợp đồng lao động khi xem hồ sơ nhân sự ở Dạng Danh sách. Ở dạng lưới hoặc dạng sơ đồ sẽ không in được hợp đồng lao động

Last updated