Hướng dẫn xem bảng lương cá nhân hàng tháng trên phần mềm FastWork

Khi công ty áp dụng tính năng quản lý bảng lương trên phần mềm Fastwork, hàng tháng nhân viên có thể xem trực tiếp bảng lương cá nhân trên hệ thống. Người dùng có thể xem bảng lương bằng cách đăng nhập Fastwork trên máy tính hoặc trên thiết bị di động. Để xem bảng lương cá nhân thực hiện như sau:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Đăng nhập phần mềm FastWork trên trình duyệt web: app.fastwork.vn

Bước 2: Tại giao diện Bàn làm việc -> chọn Bảng lương cá nhân

Bước 3: Thực hiện lựa chọn vào thông tin bảng lương cần xem để xem thông tin chi tiết phiếu lương tháng

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Đăng nhập vào app FastWork trên điện thoại. Tại giao diện chính chọn 3 gạch ngang ở góc dưới bên phải

Bước 2: Chọn Bảng lương để xem Bảng lương cá nhân

Bước 3: Click vào tháng cần xem dữ liệu chi tiết của phiếu lương

Bước 4: Thông tin phiếu lương chi tiết

Bước 5: Để xem theo năm khác bạn chọn bộ lọc thời gian năm để tìm kiếm

  • Nếu tổ chức đang cấu hình cần nhập mã xác thực khi xem bảng lương cá nhân, khi người dùng truy cập xem bảng lương cá nhân, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã xác thực. Mã xác thực này được gửi về tài khoản email đã được kích hoạt trước đó. Truy cập email để lấy mã xác thực

  • Với tổ chức không cấu hình yêu cầu nhập mã xác thực, người dùng có thể xem ngay bảng lương cá nhân.

Last updated