Hướng dẫn lập kế hoạch chăm sóc khách hàng

Bước 1: Từ giao diện Chăm sóc khách hàng ->chọn tên kế hoạch sẽ thực hiện chăm sóc

Bước 2: Chọn Thêm khách hàng

Bước 3: Tại mục Thêm khách hàng vào kế hoạch người dùng nhập vào ô tìm kiếm tên khách hàng sau đó bấm vào ô Tìm kiếm và chọn Thêm khách hàng để add KH đó vào kế hoạch chăm sóc

Last updated