Hướng dẫn tạo Thăm dò ý kiến (Bình chọn, vote) trong thông báo nội bộ

Casestudy : Trường hợp áp dụng đối với các Thông báo liên quan đến việc lấy ý kiến bình chọn từ nhân viên để ra quyết định. Ví dụ:

  • Thông báo bình chọn Địa điểm đi Teambuilding cho Công ty.

  • Thông báo Vote ai sẽ ở lại tăng ca ăn cơm chiều vv…..

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Chọn Biên tậpThêm mới

Bước 3: Điền những phần cần thiết bên trên và Đặt câu hỏi ở phần Thăm dò ý kiến – Nhấn dấu ” + “ để lưu câu hỏi

Bước 4: Tiếp tục tạo ra các phương án bình chọn, thiết lập thời hạn bình chọn tối đa và nhấn dấu ” + ” để thêm. Bao nhiêu phương án làm tương tự bước này bấy nhiêu

Bước 5: Nhấn Lưu hoặc Trình duyệt để hoàn tất

  • Lưu: Để thông báo ở trạng thái Dự thảo

  • Trình duyệt: Để thông báo ở trạng thái Chờ duyệt

Last updated