Hướng dẫn tải báo giá

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Báo giá

Bước 2: Bấm chọn vào báo giá cần tải về

Bước 3: Chọn tải báo giá hoặc tải PDF hoặc xuất excel

Bước 4: Chọn vào biểu tượng máy in nếu muốn in báo giá

Last updated