Hướng dẫn sao chép mẫu bảng lương

Với những mẫu bảng lương tương đối giống nhau, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng sao chép nhanh các mẫu bảng lương để thực hiện chỉnh sửa thông tin

Cách 1:

1. Sao chép mẫu bảng lương nhanh

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Mẫu bảng lương

Bước 2: Di chuột đến bảng lương cần sao chép -> chọn biểu tượng sao chép

Bước 3: Điều chỉnh thông tin mẫu phiếu lương

Tên mẫu bảng lương, thiết lập lại phiếu lương cho phù hợp với nhu cầu sử dụng Bấm Lưu để sao chép thành công

2. Sao chép mẫu bảng lương từ chi tiết mẫu bảng lương

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Mẫu bảng lương

Bước 2: Kích chọn bảng lương cần sao chép

Bước 3: Chọn Sao chép

Bước 4: Điều chỉnh thông tin mẫu phiếu lương

Ví dụ: Tên mẫu bảng lương, thiết lập lại phiếu lương cho phù hợp với nhu cầu sử dụng Bấm Lưu để sao chép thành công

Last updated