Hướng dẫn sửa thông tin tài sản trên phần mềm

Sau khi đã thêm mới tài sản cần cập nhật thông tin của tài sản anh/ chị thao tác như sau

Bước 1: Tại menu HRM -> chọn Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn Tất cả tài sản -> chọn tài sản cần sửa

Bước 3: Chọn sửa để sửa thông tin của tài sản

Bước 4: Cập nhật lại những thông tin cần sửa sau đó bấm Cật nhật

Last updated