Cách sao chép nhanh đăng ký ca làm việc theo tuần trong Quản lý chuỗi

Để sao chép nhanh đăng ký ca làm việc cho nhân viên theo tuần trong mô hình Quản lý chuỗi thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản lý chuỗi

Bước 2: Chọn cơ sở nhân viên làm việc cần phân ca cho nhân viên

Bước 3: Chọn Quản lý chấm công ⇒ chọn Quản lý phân ca ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Sao chép đăng ký ca theo tuần

Bước 4: Lựa chọn thời gian cần sao chép ca làm việc sang ⇒ sau đó chọn Đồng ý

Last updated