Cách điều động nhân sự từ cơ sở này sang cơ sở khác trong Quản lý chuỗi

Khi cần phải điều động nhân sự từ cơ sở (cửa hàng này) sang cơ sở (cửa hàng khác) thực hiện như sau:

  • Thực hiện điều động trên web

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Quản lý chuỗi

Bước 2: Chọn Cơ sở cần điều động bổ sung thêm nhân viên tới hỗ trợ

Bước 3: Chọn Quản lý chấm công → chọn Quản lý phân ca → chọn Tiện ích → chọn Điều động nhân sự

Bước 4: Nhập thông tin điều động nhân sự:

– Chọn điều động từ cơ sở: Lựa chọn cơ sở sẽ điều động nhân viên tới hỗ trợ

– Chọn nhân viên điều động: Lựa chọn nhân viên sẽ được điều động tới làm việc

Thời gian điều động: Lựa chọn khoảng thời gian cần nhân viên tới hỗ trợ

Phân ca cho nhân viên: Có thực hiện phân ca làm việc luôn cho nhân viên được điều động tới hay không? Có phân ca thì thực hiện tích vào ô này

Chọn nhanh ca đăng ký: Chọn nhanh ca làm việc gán vào khoảng thời gian điều động

– Chọn ca đăng ký: Chọn ca làm việc tương ứng cho từng ngày điều động

Sau khi điền đủ thông tin –> chọn Xác nhận để lưu thông tin điều động

Lưu ý: Nhân viên được điều động đi sẽ có mũi tên màu đỏ cạnh tên nhân viên

Nhân viên được điều động đến sẽ có mũi tên màu xanh cạnh tên nhân viên

  • Thực hiện điều động trên di động

Bước 1: Từ giao diện chính chọn 3 gạch ngang

Bước 2: Chọn Quản lý chuỗi

Bước 3: Chọn tab Nhật ký điều động

Bước 4: Chọn dấu (+) ở góc dưới màn hình để thực hiện điều động

Bước 5: Nhập thông tin nhân viên và thời gian cần điều động

+ Cơ sở đến: Chọn cơ sở sẽ thực hiện điều động nhân viên đến

+ Cơ sở đi: Chọn cơ sở sẽ thực hiện điều động nhân viên đi

+ Nhân viên điều động: Chọn nhân viên sẽ thực hiện điều động

+ Thời gian điều động: Nhân viên này sẽ điều động làm bổ sung tại cơ sở từ ngày nào đến ngày nào

→ Nhập xong thông tin chọn Xác nhận để thực hiện điều chuyển nhân sự giữa các cơ sở/Cửa hàng

Last updated