Hướng dẫn xem báo cáo lương theo tháng, theo quý, theo năm trên phần mềm FastWork

Phần mềm Fastwork hỗ trợ tổng hợp báo cáo lương. Người quản lý có thể biết được tổng số tiền sử dụng để chi trả lương cho người lao động trong 1 tháng, trong 1 quý hoặc trong 1 năm. Hoặc tổng số tiền lương đã trả cho 1 nhân viên trong năm qua là bao nhiêu.

Để xem báo cáo lương, thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Báo cáo lương tổng hợp

Hoặc:

Bước 2: Tại giao diện báo cáo lương này, quản lý sẽ biết được tiền lương đã trả cho mỗi nhân viên theo từng tháng, theo quý hoặc số tiền lương tổng đã chi trả cho từng nhân viên trong 1 năm qua

Để xuất dữ liệu báo cáo lương ra file excel, từ mục Tiện ích -> chọn Xuất báo cáo

Last updated