Hướng dẫn thêm mới một công việc trong một giai đoạn đang thực hiện của một nhiệm vụ (Workflow)

Để thêm mới một công việc trong một giai đoạn đang thực hiện của một nhiệm vụ FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn Nhiệm vụ cần bổ sung thêm công việc

Bước 2: Click vào tính năng Thêm công việc

Bước 3: Nhập thông tin cho công việc mới và ấn Lưu lại

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính ta chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Chọn Workflow

Bước 3: Bấm chọn quy trình

Bước 4: Chọn nhiệm vụ cần thêm công việc

Bước 5: Chọn Thêm công việc

Bước 6: Nhập thông tin công việc cần thêm và nhấn Lưu

Last updated