Hướng dẫn báo cáo trình trạng hiện tại của tài sản

Bước 1: Tại menu HRM -> chọn Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn Tất cả tài sản -> chọn tài sản cần báo cáo tình trạng

Bước 3: Chọn Tiện ích -> chọn tình trạng hiện tại của tài sản

  • Báo hỏng: Tài sản có tình trạng hư hỏng cần báo cáo để người phụ trách đem sửa chữa

  • Báo mất: Tài sản bị mất

  • Thanh lý: Tài sản cần thanh lý

Bước 4: Điền đầy đủ trường thông tin cần thiết

Last updated