Hướng dẫn cập nhật lại GPS khi báo sai vị trí hoặc không bắt được GPS trên phần mềm FastWork

Việc chấm công trên phần mềm FastWork sẽ dựa vào việc lấy vị trí GPS trên thiết bị di động của anh/ chị so với vị trí đã được cấu hình trên phần mềm để xác nhận anh/ chị có đến đúng vị trí chấm công hay không.

Tuy nhiên 1 số trường hợp, anh/ chị đã đến đúng vị trí tuy nhiên phần mềm vẫn thể hiện sai vị trí và vượt khoảng cách chấm công quy định. Lúc này anh/ chị có thể thực hiện 1 vài thao tác sau:

1. Chọn lấy lại vị trí 2-3 lần trên phần mềm

2. Cập nhật lại vị trí trên bản đồ

  • Thoát app.

  • Mở Google Map trên điện thoại lên, cập nhật lại vị trí trên bản đồ

  • Quay lại phần mềm thao tác chấm công lại (Vì GPS FastWork đang lấy dựa theo GPS của Google Map trả về)

3. Di chuyển ra những nơi thoáng hơn

  • Nếu trường hợp phần mềm báo không lấy được GPS, thì có thể anh/ chị đang ở nơi quá kín, Google Map không bắt được GPS, anh/ chị cần di chuyển ra những nơi thoáng hơn

Last updated