Hướng dẫn trao đổi trong thông báo nội bộ

Trao đổi để đưa đến quyết định chính thức trước khi gửi đến cán bộ/nhân viên trong doanh nghiệp là điều cần thiết.

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Chọn Thông báo ở thanh menu bên trái màn hình:

Bước 3: Chọn thông báo cần trao đổi:

Bước 4: Nhập @tên người nhận thông báo trong mục trao đổi.

  • Chọn Đính kèm để có thể đính kèm tệp/hình ảnh.

  • Bấm gửi để "Gửi" trao đổi

Last updated