Hướng dẫn thay thế/ xóa thành viên thực hiện công việc trong dự án

Bước 1: Chọn dự án muốn thêm thành viên -> chọn thiết lập

Bước 2: Click menu thành viên -> chọn Thay thế người tham gia

Bước 3: Chọn theo các trường trong bảng hiển thị -> Bấm Lưu thay thế

Last updated