Hướng dẫn thêm mới hợp đồng

1. Hướng dẫn thêm mới hợp đồng trực tiếp phần mềm

Sale tạo Hợp đồng trên FastWork để tổng hợp và thống kê được toàn bộ các Hợp đồng cũng như giá trị mỗi Hợp đồng

Có 5 cách để tạo một Hợp đồng:

  • Cách 1: Tạo trực tiếp Hợp đồng từ Khách hàng

Từ menu CRM 🡪 Chọn Khách hàng 🡪 Chọn Khách hàng cần làm Hợp đồng 🡪 Chọn mục Hợp đồng 🡪 Thêm mới

  • Cách 2: Tạo Hợp đồng từ cơ hội bán hàng

Từ menu CRM 🡪 Chọn Cơ hội bán hàng (Deals) 🡪 Chọn Cơ hội bán hàng cần làm Hợp đồng 🡪 Chọn nút Tạo Hợp đồng 🡪 Thêm mới

  • Cách 3: Tạo Hợp đồng từ Báo giá

Từ menu CRM 🡪 Chọn Báo giá 🡪 Chọn Báo giá đã phê duyệt cần tạo Hợp đồng 🡪 chọn Tạo Hợp đồng 🡪 Thêm mới

  • Cách 4: Tạo Hợp đồng trực tiếp từ module Hợp đồng

Từ menu CRM 🡪 Chọn Hợp đồng 🡪 Chọn Thêm mới

Bước 1: Chọn CRM → chọn Hợp đồng

Bước 2: Chọn Lập hợp đồng ở thanh menu bên trái màn hình→ chọn Thêm mới để thêm mới hợp đồng

Bước 3: Nhập thông tin vào các trường có trên phần mềm sau đó bấm Lưu và đóng, hoặc nếu muốn tạo hợp đồng khác nữa bấm Lưu và thêm tiếp hay muốn xem chi tiết hợp đồng thì Lưu và mở chi tiết

Cách 5: Thêm hợp đồng từ file excel

Để thêm mới hợp đồng từ file excel bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Từ menu CRM -> Chọn Hợp đồng

Bước 2: Chọn Lập hợp đồng-> chọn Tiện ích-> Nhập dữ liệu

Bước 3: (1) Thực hiện chọn file dữ liệu hợp đồng cần đẩy lên phần mềm (2) Sau đó chọn Nhập file (3) Vui lòng tải file

Lưu ý: Cần sử dụng file theo mẫu của phần mềm đã có bằng cách bấm chọn File mẫu để tải file mẫu về máy tính

Last updated