Hướng dẫn cấu hình người duyệt đơn đặt hàng

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Cấu hình ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn tab Cấu hình chung. Chọn tài khoản sẽ duyệt các đơn Đặt hàng nhậpĐặt hàng bán ⇒ sau đó ấn Lưu

Last updated