Cách thiết lập các cấu hình trong quản lý hồ sơ nhân sự

Hướng dẫn cách thiết lập cấu hình thời gian và người nhận thông báo liên quan tới hồ sơ nhân sự; cấu hình các tài khoản được phép chỉnh sửa hồ sơ nhân sự

1. Hướng dẫn thiết lập thời gian thông báo và người nhận thông báo liên quan tới hồ sơ nhân sự

Khi quản lý hồ sơ trên phần mềm Fastwork, phần mềm sẽ có những thông báo liên quan tới nhân sự như nhân viên có sinh nhật trong tháng, nhân viên đến hạn nghỉ hưu, đến hạn bổ nhiệm lại, chứng chỉ hết hạn,... Anh/chị cần thiết lập người nhận thông báo, thời gian nhận thông báo. Để thực hiện cấu hình, anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Tại phần Cấu hình -> chọn mục Nhân sự để thực hiện thiết lập

Bước 3: Tại đây anh/chị thực hiện cấu hình Nhận thông báo hồ sơ nhân sự: ai sẽ là người nhận thông báo, thông báo sẽ được gửi trước 1 ngày, 1 tuần, một tháng hay nhận đúng ngày. Sau khi thiết lập xong các cấu hình nhận thông báo, phần mềm sẽ gửi thông báo theo thời gian đã cấu hình đến các đối tượng liên quan.

Bước 4: Cấu hình xong các thông tin thực hiện ấn Lưu để lưu lại cấu hình

2. Thiết lập người phụ trách quản lý thông tin hồ sơ nhân sự

Khi quản lý hồ sơ nhân sự trên phần mềm, ngoài việc phân quyền truy cập tính năng anh/chị cần cấu hình đối với tài khoản sẽ được giao phụ trách quản lý thông tin hồ sơ nhân sự. Đây là những tài khoản được phép thêm mới, chỉnh sửa bổ sung hồ sơ trên hệ thống. Để thực hiện cấu hình thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Tại phần Cấu hình -> chọn mục Nhân sự để thực hiện thiết lập

Bước 3: Ở mục Người phụ trách quản lý thông tin nhân sự, anh/chị thực hiện lựa chọn các tài khoản được giao quyền quản lý. Sau khi lựa chọn xong chọn nút Lưu để lưu lại cấu hình thiết lập

3. Cách thêm các trường thông tin mở rộng cho hồ sơ nhân sự

Ngoài các trường thông tin có sẵn trên phần mềm, anh/chị có thể tạo thêm các trường thông tin mở rộng.

Bước 1: Để thực hiện thêm trường thông tin mở rộng cho hồ sơ nhân sự, ở giao diện cấu hình phân hệ HRM anh/chị chọn mục Nhân sự

Bước 2: Ở phần Trường mở rộng hồ sơ nhân sự anh/chị nhập thông tin nhãn hiển thị, chọn kiểu dữ liệu, có phải là trường thông tin bắt buộc hay không? -> Sau đó tích chọn dấu (+) để tạo thêm trường thông tin

Bước 3: Nhập xong các trường thông tin mở rộng -> anh/chị chọn Lưu để lưu lại thông tin đã cấu hình

Last updated