Cách theo dõi lịch họp theo vai trò

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lọc theo từng vai trò để theo dõi

Last updated