Hướng dẫn chỉnh sửa đề xuất

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Từ giao diện chọn Tôi đề xuất, chọn đề xuất cần sửa và kích chuột vào biểu tượng hình cây bút.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cần sửa và ấn Lưu thay đổi (đối với đề xuất đã gửi) để hoàn tất

Bước 4: Nhấn Lưu thay đổi hoặc Gửi (đối với các đề xuất đang ở trạng thái lưu nháp)

Last updated