Hướng dẫn thêm lịch Chăm sóc khách hàng vào kế hoạch chăm sóc khách hàng

Bước 1: Từ giao diện Chăm sóc khách hàng -> chọn vào tên kế hoạch sẽ thực hiện chăm sóc

Bước 2: Chọn Lịch biểu -> chọn đối tượng khách hàng cần lên lịch chăm sóc. Thực hiện thao tác kéo – thả tên khách hàng vào thời gian đã chọn trước

Bước 3: Khai báo các thông tin còn thiếu rồi chọn Thêm lịch để hoàn tất việc đặt lịch CSKH

Last updated