Hướng dẫn cập nhật thông tin báo giá

Chi tiết của một báo giá trên phần mềm FastWork hỗ trợ rất nhiều trường thông tin tương ứng với các tab, để hiểu hơn về các tab thông tin anh/ chị theo dõi bài viết dưới đây

1. Hướng dẫn thêm mới hàng hóa

Hàng hóa là các loại sản phẩm bán cho khách hàng

Bước 1: Từ danh sách Báo giá chọn Báo giá cần thêm mới hàng hóa

Bước 2: Chọn Hàng hóa → chọn sản phẩm cần thêm và bấm dấu (+) để thêm sản phẩm vào báo giá -> điều chỉnh thông tin hàng hóa -> chọn Lưu hàng hóa để thêm mới thành công

2. Hướng dẫn trao đổi

Bước 1: Từ danh sách báo giá chọn Báo giá cần trao đổi

Bước 2: Chọn Trao đổi -> Nhập @+tên người nhận trao đổi và nhập nội dung trao đổi sau đó bấm Gửi để gửi nội dung

3. Hướng dẫn thêm ghi chú

Bước 1: Từ danh sách báo giá chọn báo giá cần ghi chú

Bước 2: Chọn Ghi chú → chọn Ghi chú để thêm nội dung

Bước 3: Nhập nội dung ghi chú → chọn Thêm

4. Hướng dẫn thêm đính kèm

Bước 1: Từ danh sách báo giá chọn báo giá cần đính kèm tệp

Bước 2: Chọn Đính kèm → chọn Tệp đính kèm

Bước 3: Anh/ chị có thể tải tệp đính kèm từ máy tính hoặc đính kèm liên kết

5. Hướng dẫn ghi lại hoạt động

Bước 1: Từ danh sách báo giá chọn Báo giá cần xem hoạt động

Bước 2: Chọn Hoạt động để xem lịch sử các hoạt động -> chọn + Hoạt động để thêm một hoạt động đã thực hiện trong báo giá

Bước 3: Nhập thông tin hoạt động

  • Chọn loại hoạt động tương ứng: Gọi điện, SMS, Mail, Chat, Gặp mặt hoặc Giới thiệu trực tiếp

  • Chọn kết quả tương ứng với loại hoạt động và thời gian đã thực hiện hoạt động đó

  • Chọn +Thêm để lưu lại hoạt động

Last updated