Hướng dẫn xóa nhiệm vụ trong quy trình công việc (Workflow)

Để xóa nhiệm vụ trong quy trình công việc - WorkFlow FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Nhiệm vụ cần xóa

Bước 3: Chọn Tiện ích -> chọn Xóa nhiệm vụ

Bước 4: Chọn Đồng ý để xác nhận xóa

Trong nhiệm vụ có các công việc con. Nếu muốn xóa nhiệm vụ và xóa cả các công việc bên trong cần tích vào mục Xóa công việc trong nhiệm vụ. Nếu không tích ô này, phần mềm chỉ xóa nhiệm vụ, các công việc bên trong vẫn tồn tại trên hệ thống

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính ta chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Chọn Workflow

Bước 3: Bấm chọn quy trình

Bước 4: Chọn nhiệm vụ cần xóa

Bước 5: Chọn icon thùng rác và xác nhận xóa nhiệm vụ

Last updated