Cách xoay ca theo tuần cho nhân viên trong Quản lý chuỗi

Để thực hiện xoay ca làm việc từ tuần này sang tuần khác cho nhân viên trong mô hình Quản lý chuỗi thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Quản lý chuỗi

Bước 2: Chọn cơ sở nhân viên làm việc cần phân ca cho nhân viên

Bước 3: Chọn Quản lý chấm công ⇒ chọn Quản lý phân ca ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Xoay ca theo tuần

Bước 4: Thực hiện lựa chọn thông tin xoay ca:

– Chọn nhân viên, tuần cần đổi ca: lựa chọn nhân viên cần lấy bảng phân ca đã có. Tuần có ca làm việc cần lấy thông tin.

– Chọn nhân viên, tuần được đổi ca: lựa chọn nhân viên sẽ thực hiện theo bảng phân ca đã chọn. Lựa chọn khoảng thời gian tuần làm việc sẽ phân ca

Sau đó chọn nút Tiếp tục

Last updated