Cách thiết lập bên A, bên B trong hợp đồng

Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn Quản trị phân hệ CRM

Bước 2: Chọn Cấu hình-> chọn menu Hợp đồng ở thanh menu bên trái màn hình -> Chọn Bên A, bên B

Bước 3: Thực hiện nhập thông tin Bên A, Bên B. Sau đó “Lưu” lại thông tin đã nhập

Last updated