Hướng dẫn cập nhật kết quả vào biểu mẫu trên công việc

Để cập nhật kết quả vào biểu mẫu trên công việc dang text FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc báo cáo kết quả bằng biểu mẫu

Bước 3: Nếu công việc chưa có gắn biểu mẫu -> chọn Biểu mẫu -> Lựa chọn Biểu mẫu cần báo cáo -> chọn Thêm biểu mẫu để đưa vào công việc.

Sau đó thực hiện nhập kết quả

  • Nếu công việc đã có sẵn biểu mẫu -> chọn vào “Thêm bản ghi” để thêm báo vào vào biểu mẫu

Bước 4: Nhập vào nội dung báo cáo và nhấn Thêm bản ghi để hoàn tất

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần thêm biểu mẫu

Bước 3: Nếu công việc chưa có gắn biểu mẫu -> Chọn Dấu (+) -> chọn Biểu mẫu -> Lựa chọn Biểu mẫu cần báo cáo -> chọn OK để đưa vào công việc.

Sau đó thực hiện nhập kết quả

  • Nếu công việc đã có sẵn biểu mẫu -> Chọn vào Mũi tên quay xuống cạnh tên biểu mẫu -> Chọn ô vuông có chữ v để thêm báo vào vào biểu mẫu

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin trong biểu mẫu và chọn Lưu để lưu lại

Sau khi lưu xong, nếu công việc đã hoàn thành anh/ chị có thể chuyển trạng thái Hoàn thành cho công việc để người quản lý nắm bắt được trạng thái công việc

Last updated