Cách phân quyền cho một nhóm người dùng truy cập được các tính năng của module Hồ sơ nhân sự

Hướng dẫn cách phân quyền nhanh cho nhân viên theo một nhóm quyền trên hệ thống

Để phân quyền cho một nhóm người dùng truy cập được các chức năng trong module Quản lý hồ sơ nhân sự anh/chị làm như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Ở cột bên trái chọn Phân quyền -> chọn “Nhóm quyền

Bước 3: Chọn Nhóm quyền chức năng tương ứng sẽ phân quyền cho nhóm người dùng

Bước 4: Chọn tab Người dùng -> chọn Thêm

Bước 5: Chọn các nhân viên được gán vào nhóm quyền –> sau đó chọn Lưu

Lúc này các nhân viên được gán vào nhóm quyền sẽ có thêm các quyền tương ứng như trong nhóm quyền đã cấu hình

Last updated