Đặt lại mật khẩu cho một tài khoản

Hướng dẫn cách đặt lại mật khẩu cho một tài khoản người dùng trên phần mềm

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2: Chọn nhân viên cần thay đổi mật khẩu → Chọn Đặt lại mật khẩu

Bước 3: Điền mật khẩu muốn đổi và ấn Nhập dữ liệu để xác nhận

Last updated