Cách theo dõi các cơ hội cần xử lý

Bước 1: Từ menu CRM chọn Cơ hội khách hàng

Bước 2: Chọn menu xử lý ở thanh công cụ bên trái màn hình

Bước 3: Theo dõi các cơ hội khách hàng theo các thanh lọc: Mới đến, Cần xử lý, Đã xử lý, Tất cả. Mới đến: là lọc các cơ hội hoặc chưa xem, hoặc chưa tương tác ( ví dụ: Trao đổi, Ghi chú, hoạt động) hoặc giao trong ngày

Cần xử lý: là lọc các cơ hội (hoặc có ngày liên hệ tiếp theo trước và hôm nay, hoặc được giao trước và hôm nay) và chưa tương tác

Đã xử lý: là lọc các cơ hội đã thực hiện tương tác

Tất cả: là hiển thị tất cả các cơ hội đã được giao xử lý

– Người dùng có thể xem theo dạng board bằng các thao tác như sau: Từ giao diện quản lý cơ hội khách hàng->board để theo dõi các cơ hội

Hiển thị tất cả các cơ hội khách hàng

Ví dụ: Nếu bạn đang ở dạng list thanh “Cần xử lý” thì khi xem ở dạng board bạn xem được thông tin cơ hội “Cần xử lý”.

Last updated