Hướng dẫn đính kèm tài liệu dùng chung vào trong một quy trình

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Quy trình công việc cần đưa tài liệu lên

Bước 3: Ở thanh menu bên phải chọn Tài liệu

Bước 4: Tại đây bạn có thể đính kèm 1 tài liệu từ máy tính hoặc đính kèm thêm 1 liên kết

Last updated