Hướng dẫn thiết lập danh mục loại thông báo nội bộ

Hỗ trợ người dùng có thể tìm kiếm thông báo một cách nhanh chóng. Với loại thông báo nào cần duyệt và loại thông báo nào có thể ban hành luôn

1. Hướng dẫn thêm mới một loại thông báo

Bước 1: Chọn HRM -> Chọn Quản trị phân hệ HRM+

hoặc:

Bước 2: Ở phần Danh mục -> chọn Thông báo nội bộ -> chọn Loại thông báo -> chọn "Thêm mới" ở góc bên phải màn hình:

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin Loại thông báo:

  • Mã loại: mã loại thông báo

  • Loại thông báo: Tên loại thông báo

  • Người duyệt: Người phê duyệt thông báo

  • Bộ phận sử dụng: Bộ phận nào sẽ được dùng thông báo này.

  • Cho phép cập nhật thông tin sau ban hành: Tick nếu muốn chỉnh sửa lại văn bản thông báo khi đã ban hành.

  • Cho phép ý kiến sau ban hành: Tick nếu muốn cho phép nhân viên trao đổi qua lại trong thông báo

2. Hướng dẫn thêm mới loại thông báo từ file Excel

Bước 1: Tiện ích -> chọn Nhập dữ liệu

Bước 2: Tải file mẫu về điền

Bước 3: Sau khi điền xong upfile lên bằng cách: Chọn file -> chọn Bắt đầu tải file -> chọn Nhập dữ liệu để hoàn tất

Last updated