Quản lý chấm công

Chấm công faceID trên di động là cách anh/ chị sử dụng điện thoại di động để chấm công, thay thế cách thức chấm công trên giấy hoặc máy chấm công vân tay. Phần mềm sẽ nhận diện khuôn mặt người chấm công bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để xác thực chính xác nhân viên đó. Ngoài ra, Phần mềm có thể xác định đúng địa điểm chấm công thông qua vị trí GPS hoặc thông qua hệ thống WIFI, liên kết với hệ thống đơn từ nghỉ phép, làm thêm... để tự động tính toán được ngày công.

Last updated