Hướng dẫn phê duyệt đề xuất trên phần mềm

1. Hướng dẫn cách duyệt đề xuất trên Web

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Từ giao diện hiển thị -> chọn Tôi phê duyệt -> chọn Đề xuất cần duyệt

Bước 3: Thực hiện phê duyệt đề xuất

  • Từ chối/Đồng ý: Khi nhận được đề xuất có thể Từ chối/Đồng ý

Nhập ghi chú từ chối/phê duyệt (nếu có) và ấn Lưu để hoàn tất

  • Chuyển tiếp:

Khi nhận được đề xuất Duyệt nhưng cần xin ý kiến cấp trên -> Dùng “Chuyển tiếp" và tích chọn “Đồng ý" trong dialog

Khi nhận được đề xuất - Nhận thấy cần cấp dưới review duyệt trước rồi mình mới duyệt -> Dùng “Chuyển tiếp"không tích chọn “Đồng ý" trong dialog

  • Uỷ quyền: Nhận thấy việc này có thể uỷ quyền cho cấp dưới xử lý (Bận đi công tác, ốm,...)

  • Trả lại/Từ chối: Không thuộc thẩm quyền của mình hoặc đề xuất cần phải điều chỉnh lại nội dung

Ngoài cách truy cập vào tính năng đề xuất, anh/chị cũng có thể thực hiện truy cập phê duyệt một đề xuất từ trung tâm thông báo trên phần mềm.

2. Hướng dẫn cách duyệt đề xuất trên Mobile

Cách 1: Anh/chị có thể truy cập vào thông báo trong quả địa cầu để link tới Đề xuất cần duyệt

Cách 2:

Bước 1: Từ giao diện chính chọn tính năng Đề xuất

Bước 2: Nhấn vào Tab chờ duyệt và chọn Đề xuất cần duyệt

Bước 3: Chọn các nút tương ứng như trên Web

Click vào 3 gạch ngang ở góc dưới bên trái để hiển thị thêm các nghiệp vụ phê duyệt khác

Ngoài ra, anh/chị có thể truy cập duyệt đề xuất bằng cách từ giao điện chính chọn 3 gạch ngang góc dưới bên phải -> chọn Giám sát -> chọn Duyệt đề xuất để xem các đề xuất cần phê duyệt

Last updated