Hướng dẫn cập nhật cơ hội bán hàng

Phần mềm hỗ trợ các tab thông tin tương ứng thuận tiện cho việc theo dõi cơ hội bán hàng

1. Hướng dẫn thêm/ cập nhật hàng hóa

 • Chọn tab Hàng hóa → chọn hàng hóa → chọn (+) để thêm hàng hóa → Nhập thông tin cho hàng hóa (Đơn giá, đơn vị tính, kho xuất, số lượng,...) → chọn Lưu hàng hóa để lưu lại các hàng hóa vào cơ hội bán hàng

2. Hướng dẫn trao đổi

 • Việc thực hiện trao đổi thông tin giữa những người liên quan trong một cơ hội bán hàng là rất cần thiết. Khi thực hiện trao đổi tập trung tại một nơi sẽ dễ theo dõi và tìm kiếm thông tin khi cần.

 • Để thực hiện trao đổi, người dùng truy cập vào cơ hội bán hàng cần trao đổi → chọn tab Trao đổi để nhập nội dung trao đổi, nếu muốn gửi thông báo trực tiếp cho một người nào đó liên quan thực hiện @ + tên gán tên người cần thông báo

 • Tại một trao đổi có thể đính kèm file trực tiếp. Nhập đủ thông tin chọn Gửi để lưu lại

3. Hướng dẫn thêm ghi chú

 • Với những thông tin quan trọng cần thực hiện ghi chú lại, người dùng có thể lưu lại thông tin trong phần Ghi chú tại Cơ hội bán hàng

 • Để tạo ghi chú, người dùng chọn Cơ hội bán hàng cần nhập ghi chú → chọn Ghi chú → chọn Tạo ghi chú → nhập thông tin -> chọn lưu lại

 • Nhập thông tin ghi chú -> chọn Lưu

4. Hướng dẫn ghi lại hoạt động

 • Phần mềm hỗ trợ người dùng có thể ghi lại các hoạt động đã thực hiện tại mục Hoạt động.

 • Để ghi lại hoạt động → chọn cơ hội bán hàng cần cập nhật → chọn Hoạt động → chọn +Hoạt động để thêm mới hoạt động

 • Chọn loại hoạt động → chọn kết quả của hoạt động → chọn Thời gian → Nhập ghi chú và ấn Lưu

5. Hướng dẫn đính kèm tài liệu

 • Để lưu trữ tài liệu trên từng cơ hội bán hàng thực hiện Chọn Đính kèm → chọn Đính kèm → chọn loại đính kèm -> thực hiện đính kèm tài liệu

6. Hướng dẫn thêm công việc

 • Phần mềm hỗ trợ người dùng có thể thêm trực tiếp một công việc tại Cơ hội bán hàng, công việc tạo ra sẽ được hiển thị trên cơ hội bán hàng và hiển thị trong phân hệ Work.

Bước 1: Tại cơ hội bán hàng chọn mục Công việc → chọn +Thêm công việc

Bước 2: Thiết lập các trường thông tin như một công việc đơn lẻ → chọn Lưu và đóng

7. Hướng dẫn thêm phiếu thu/ chi

 • Trong mỗi một cơ hội bán hàng có thể tạo ra những phiếu thu chi trong cơ hội bán hàng.

 • Để thiết lập thu chi vào mục thu chi trong cơ hội bán hàng và tạo những phiếu thu và phiếu chi dựa trên những mẫu đã thiết lập sẵn trong mục Office

 • Tài khoản phải được phân quyền và là thành viên trong quỹ mới thấy được nút +Lập phiếu thu +Lập phiếu chi

 • Nhập thông tin phiếu thu/phiếu chi -> chọn Lưu và đóng

Last updated