Hướng dẫn xem báo cáo tổng hợp số công theo từng địa điểm làm việc

FastWork hỗ trợ anh/ chị xuất ra dữ liệu số công theo từng địa điểm làm việc để tính lương cho nhân viên

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Báo cáo chấm công -> chọn Báo cáo tổng hợp công theo ca

Bước 2: Tại Địa điểm chấm công -> chọn địa điểm cần xem dữ liệu

Bước 3: Để xuất dữ liệu anh/ chị chọn Xuất excel

Last updated